Jogi és adatvédelmi nyilatkozat


Üzletszabályzat
A megrendelés elküldésével és annak visszaigazolásával szerződés jön létre a Top Herba Üzletház (BA Hungary Kft.), mint Eladó és a megrendelő, mint Vevő között.

Cégadatok:
Cégnév: BA Hungary Kft.
Székhelye: 6722 Szeged, Bolyai u. 14-16.
Telefonszám: 06 (30) 230 8285
E-mail: topherba.hu@gmail.com

Az Eladó köteles a Vevő által megrendelt termékeket a megrendelőlapon megjelölt szállítási címre eljuttatni a megadott szállítási határidőn belül.
A Vevő köteles az általa megjelölt címre kiszállított termékeket átvenni és a vételárat, illetve szállítási vagy postai díjat kifizetni.

Elállás joga
A megrendelt termékek kézhez vételétől számított 8 napon belül a Vevőnek joga van elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben az Eladó köteles az áruért kifizetett vételárat visszatéríteni a Vevőnek az elállást, illetve az áru visszaszolgáltatását követő 30 napon belül. A visszatérítés a szállítási vagy postai költségre nem vonatkozik. A Vevő pedig köteles az árut eredeti állapotában az Eladónak visszaszolgáltatni és viselni az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeket.

Garancia
Az Ön által megrendelt termékekre garanciát vállalunk. Ha a megrendelt áru hibás vagy a szállítás során megsérült, akkor azt díjmentesen kicseréljük. Ehhez kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal és küldje vissza a terméket a számlával együtt címünkre, a mi költségünkre. Ha a cserelehetőségét nem kívánja igénybe venni, az áru vételárát visszatérítjük Önnek.

Távszerződés
A Megrendelőlap elküldésével és annak a Top Herba Üzletház által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre; (adószám:60150675-1-33; csomagküldő kereskedői engedély szám:ES-542871, nyilvántartási szám:18620931; telefon: 20/37 97 135) a webáruház mint Szállító, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi alpontok szerinti feltételekkel: A Szállító köteles utánvéttel (vagy a későbbiekben futárszolgálat útján) a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza - készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőző 24 órában a vásárlástól elállni.
Ezt az igényét köteles e-mail-ben írásban jelezni.

Vásárlástól való elállás esetén a Szállító köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik. A visszatérítés ugyanakkor nem vonatkozik a kiszállítási költségekre, valamint a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a vevőnek kell viselnie.

Bizonyos esetekben nem illeti meg az elállás joga a vásárlót:
Az elállás joga nem vonatkozik a szerzői joggal védett termékekre, a higiéniai termékek, étrend kiegészítők, vitaminok, szexuális segédeszközök, kellékek, kozmetikumok esetén amennyiben már kibontásra került a termék! Csak ha bontatlan a termék, akkor élhet a vásárló az elállási jogával.

Cégünk fenntartja a jogot, hogy akár a már visszaigazolt megrendelés esetén is - részben vagy egészben - elálljon a szerződéstől és visszautasítsa a megrendelés teljesítését. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.


Jótállás, szavatosság
Termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételek a termékek csomagolásán vagy dokumentációján találhatók. A 151/2003. (IX. 22.) számú Kormányrendeletben meghatározott fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás - terméktől és gyártótól függően maximálisan 12 hónap.

Garancialevéllel rendelkező termék (készülék) meghibásodása esetén a termékhez mellékelt garancialevélen megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről, továbbá Ügyfélszolgálati elérhetőségeink bármelyikén.

A meghibásodott terméket a garanciális szervizpontra, vagy Ügyfélszolgálatunkra kell eljuttatnia, amelynek szállításáról Vevő köteles gondoskodni. Portósan küldött csomagokat nem vesz át Ügyfélszolgálatunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak!

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

A Top Herba Üzletház által üzemeltetett webáruház a Vevők adatait a szerződések teljesítése és az esetleges kifogások intézése érdekében az ügyletekre vonatkozó adatokkal együtt tárolja, azokat alvállalkozóinak átadja, akik azonban nem jogosultak azokat a teljesítést követően tovább tárolni, illetve megőrizni vagy más harmadik személyek részére továbbadni.

Kérjük, hogy csak akkor vásároljon webáruházunkban, ha jelen ÁSZF feltételeit megismerte és azt maradéktalanul elfogadja. A webáruházban történő vásárlás esetén a jelen szerződési feltételek valamennyi rendelkezése elfogadottnak tekintendő.